Nauka protiv kriminala

Pamet uvek pobeđuje! Stara mudrost u tri reči. Istina, kriminala je oduvek bilo, ali krivično delo ne može ostati nekažnjeno ‒ zahvaljujući nauci, izvršioci se otkrivaju sve brže.

Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je institucija u kojoj je moguće upoznati naučnike različitih profesija, magistre i doktore nauka koji se stalno usavršavaju u svojim osnovnim delatnostima. Centar je deo policije i služi prvenstveno za potrebe policije. Pod jednim krovom rade inženjeri elektrotehnike, hemičari, biolozi, molekularni biolozi, biohemičari, lekari, kriminolozi, pravnici, matematičari, tehnolozi, mašinski inženjeri sa ciljem da se otkrije počinilac krivičnog dela i da se obezbede materijalni dokazi.

Multidisciplinarnost

Nacionalni kriminalističko-tehnički centar je organizovan na principima na kojima su organizovane ovakve institucije svuda u svetu. On ima svoja odeljenja koja se bave hemijom, DNK veštačenjem, sudskom medicinom, balistikom, trasologijom, veštačenjem otisaka, rukopisa, glasa... Zaposleni u Nacionalnom kriminalističko-tehničkom centru su veštaci, forenzički eksperti koji su svoju osnovnu struku stekli završivši fakultet, ali moraju da prate dostignuća u struci i da se dalje permanentno usavršavaju. Sve to samo sa jednim ciljem ‒ da svojim stručnim radom daju maksimalan doprinos bezbednosti.

Stručnjaci NKTC obavljaju i uviđaje, kontrolu kvaliteta, organizuju obuke, unapređuju i koordiniraju rad kriminalističke tehnike.

„Sada je lako i jednostavno na visokom tehničkom nivou identifikovati oružje korišćeno u krivičnom delu i obezbediti materijalne dokaze. Nabavljen je novi automatski sistem za otiske prstiju vredan blizu četiri miliona evra. DNK laboratorija je nesporno najsavremenija laboratorija u regionu. U saradnji sa policijom Švedske, radi se i na unapređenju uviđaja. Trenutno se, u okviru projekta koji finansira vlada Norveške, u NKTC pravi nova laboratorija koja će se na znatno boljem nivou baviti mikrotragovima. Realizuje se projekat kojim će se unaprediti fizičko-hemijska veštačenja. NKTC dobija novu laboratoriju na 550 kvadratnih metara koja će na bolji i savršeniji način analizirati psihoaktivne supstance kao i zapaljive i eksplozivne materije. Jedan od prioriteta NKTC je i razvoj digitalne forenzike. NKTC će brzo, tačno i precizno utvrđivati istinu", zaključuje načelnik Centra.

Laboratorije po međunarodnim standardima

Forenzika se intenzivno razvija i NKTC prati razvoj. Forenzika je i skupa, ali se za sada oslanjamo na fondove Evrope.

U skladu sa međunarodnim standardom ISO/IEC 17025:2006, akreditovane su DNK laboratorija i laboratorije za fizičko-hemijska veštačenja NKTC. Lazar Nešić objašnjava akreditaciju kao jedan od najboljih mogućih načina da se dokaže da dokazi koji su utvrđeni u naučnom postupku akreditovane ustanove NKTC imaju najmanju mogućnost greške. Akreditovani kriminalističko-tehnički centri Evrope međusobno sarađuju, informacije su transparentne i postoji mogućnost razmene DNK profila i otisaka prstiju.

Nesporna je činjenica da je NKTC u poslednjih deset godina izuzetno napredovao kako u pogledu uslova rada i savremene opreme tako i u pogledu stručnog usavršavanja kadra. 

Saznanje da u Srbiji postoji moćna ustanova koja se naukom bori protiv kriminala jeste i vid prevencije kriminalnog ponašanja.

broj komentara 0 pošalji komentar