Da li poznajete milenijalce?

Za one koji su se rodili između 1980. i 2000. godine često se kaže da pripadaju generaciji „milenijalaca“. Ovaj pojam koristi se u nastojanju da se stvori jedna šira slika o društvenom identitetu i osobinama ovih generacija.

Suština ili forma

Često je teško razlikovati da li ljudi stvaraju jedno doba ili je vreme to koje stvara ljude. Koliko nam u razumevanju jedne generacije pomaže ovako široka i opšta kategorizacija, koja nesumnjivo ističe određene istine?

„Ono što je meni, kao psihologu, interesantno je da kad pokušavamo da svedemo generacije na nekakav opšti profil, u načelu je taj posao samo delimično tačan. Kada se posmatra kako se javnost ponaša prema određenoj generaciji ili generacijskoj grupi, tu se može sresti jedno tipično uprošćavanje", kaže za emisiju „Sve boje života" Bojana Škorc, psiholog.

Neke od osobina koje se vezuju za „milenijalce" jesu politička rezigniranost, tolerantnost i otvorenost prema stranom i različitom; naprednost u korišćenju i razumevanju novih tehnologija i kasnije osnivanje porodice nego što je to bio slučaj sa prethodnim generacijama. „Milenijalci" su u proseku generacija sa najviše visokoobrazovanih, spremni su na prilagođavanje i čestu promenu profesija.

„Bejbi bum" i „generacija IKS (X)" takođe su pojmovi koji su u vreme svog nastanka korišćeni kako bi se opisali mladi ljudi, njihova nastojanja i potrebe, različitost u odnosu na prethnodnike. U tom smislu, „milenijalci" su još jedna u nizu reči kojom pokušavamo da razumemo jednu generaciju u njenoj mladosti, u vremenu kada se formiranje pojedinaca koji čine tu generaciju u potpunosti završava.

„Osetne su razlike između generacija, osetne su razlike između vremena, između istorijskih epoha, ali mislim da je ljudska priroda ono što je univerzalno ‒ želja u ljudima da budu dobri, da napreduju, da dele sa drugima ‒ mislim da je to univerzalno i da nema veze ni sa generacijama ni sa istorijskim trenutkom", zaključuje Bojana Škorc.

Osobine koje stičemo kao pripadnici jednog vremena jesu značajne, ali su i dalje samo ruho za važniji smisao ‒ neminovnu i večitu ljudsku prirodu.

broj komentara 0 pošalji komentar